ד"ר אלן הרטמןד"ר אלן הרטמן חוקר נושאים הקשורים לעיצוב, תכנון, וניהול מערכות שרות. הוא עבד 31 שנה במעבדות  המחקר של IBM בחיפה ובבנגלור. במשך שנים אלה עסק במחקר תעשייתי בנושאי שירות, פרטיות, הנדסת תכנה, אימות חומרה, אלגוריתמים, אופטימיזציה, ואכסון.

> למידע המלא